5 info radionica

Jučer smo održali i petu info radionicu za potencijalne korisnike i to u Karlovcu, koji će nam biti domaćin prvom ciklusu radionica za mlade nezaposlene u ovoj godini. Radionicu su održale naše trenerice Valentina Gambiroža i Karla Cikojević, a sudjelovalo je ukupno 7 mladih nezaposlenih osoba.

Trenerice su na radionici predstavile projekt Klub za zapošljavanje mladih Karlovačke županije, s posebnim naglaskom na plan i program rada u klubu za zapošljavanje. Prema tome, predstavile su koje će to točno teme obraditi u sklopu drugog ciklusa radionica - koji počinje već 14. siječnja - kojim metodama te koje točno koristi mladi nezaposleni imaju od sudjelovanja u klubu za zapošljavanje. Predstavljen je i neformalni način učenja i stjecanja vještina. Radujemo se našem petom ciklusu radionica za mlade nezaposlene osobe.

Također, zahvaljujemo se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područni ured Karlovac na iznimnoj pomoći pri informiranju mladih nezaposlenih, te Centru za ionformiranje i savjetovanje o karijeri Karlovac na velikodušnom ustupanju prostora za rad.

Klub za zapošljavanje mladih Karlovačke županije projekt je udruge Carpe Diem u partnerstvu sa Gradom Karlovcem, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 989 443,00 kn.

Prijave na link!

Petak 11. Siječanj 2019.