Info radionica 7

Vraćamo se u Karlovac, gdje smo održali i sedmu info radionicu za potencijalne korisnike. Radionicu je održala naša trenerica Valentina Gambiroža, a sudjelovalo je ukupno 8 mladih nezaposlenih osoba.

Valentina je na radionici predstavila projekt Klub za zapošljavanje mladih Karlovačke županije, s posebnim naglaskom na plan i program rada u klubu za zapošljavanje. Prema tome, predstavila je koje će to točno teme obraditi u sklopu ovog ciklusa radionica - koji počinje u utorak, 12. ožujka - kojim metodama te koje točno koristi mladi nezaposleni imaju od sudjelovanja u klubu za zapošljavanje. Predstavljen je i neformalni način učenja i stjecanja vještina. Radujemo se našem sedmom ciklusu radionica za mlade nezaposlene osobe.

Također, zahvaljujemo se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područni ured Karlovac na iznimnoj pomoći pri informiranju mladih nezaposlenih, te CISOK - u na velikodušnom ustupanju prostora za rad.

Klub za zapošljavanje mladih Karlovačke županije projekt je udruge Carpe Diem u partnerstvu sa Gradom Karlovcem, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 989 443,00 kn.

Prijave na link!

Petak 8. Ožujak 2019.