Zanimaju me moja prava kao radnika u slučaju kada me poslodavac želi staviti privremeno na drugo radno mjesto, u slučaju kada kolega ili kolegica nisu u mogućnosti obavljati svoj posao radi razloga korištenja godišnjeg odmora ili svoje dnevne pauze. U Ugovoru o radu je stavka o poslovima za koje se sklapa Ugovor i u kojem je navedeno moje radno mjesto no postoji i dio u kojem piše: "Osim poslova navedenih u stavku 1. ovog ugovora radnik je dužan i obavljati sve pripremne i završne poslove, te sve druge poslove koji s obzirom na organizaciju rada, pravila i standarde struke spadaju u njegov djelokrug. U slučaju više sile, nastupanja nekih drugih izvanrednih okolnosti ili prijeke potrebe organizacije rada, radnik je dužan obavljati i sve druge poslove koje mu naredi neposredni rukovoditelj, u skladu s naravi tih okolnosti odnosno potreba." Zanima me postoji li način da odbijem izvršenje naredbe za obavljanje djelomične zamjene kolege ili kolegice bez straha od otkaza od strane poslodavca, odnosno što mogu učiniti po tom pitanju bez da budem kažnjena?

Temeljem članka 13. Zakona o radu, jedan od bitnih uglavaka koje ugovor o radu mora sadržavati je naziv posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova.

Bitni uglavci ugovora o radu se mogu mijenjati jedino uz suglasnost obje ugovorne strane, dakle i radnika i poslodavca. S obzirom da se radi o vrsti ugovora koji mora biti sastavljen u pisanom obliku, tada i izmjene ugovora o radu moraju biti sastavljene u pisanom obliku ili ugovorne strane moraju sastaviti novi pisani ugovor.

Ugovorom o radu se dakle mora jasno navesti barem naziv posla koji radnik obavlja. Vašim ugovorom o radu također se navodi kako ste dužni: "obavljati sve pripremne i završne poslove, te sve druge poslove koji s obzirom na organizaciju rada, pravila i standarde struke spadaju u njegov djelokrug. U slučaju više sile, nastupanja nekih drugih izvanrednih okolnosti ili prijeke potrebe organizacije rada, radnik je dužan obavljati i sve druge poslove koje mu naredi neposredni rukovoditelj, u skladu s naravi tih okolnosti odnosno potreba.“, što predstavlja prilično standardnu odredbu uglavka o vrsti poslova koje obavlja radnik.

Potpisom ugovora o radu koji sadržava takvu odredbu, obvezali ste se istu i poštovati, a svako odbijanje izvršavanja poslova određenih ugovorom o radu može predstavljati kršenje obveza iz radnog odnosa od strane radnika, te Vam poslodavac temeljem kršenja takve obveze može uručiti otkaz ugovora o radu skrivljenim ponašanjem radnika.

Međutim, vjerojatno ste se kod poslodavca zaposlili na konkretnom radnom mjestu, na kojem redovito obavljate svoje poslove, u što ulaze i pripremni i završni poslovi, kao i poslovi koji s obzirom na organizaciju rada, pravila i standarde struke, pripadaju u taj djelokrug.

Takve poslove morate redovno obavljati, a u što je uključeno i zamjena kolega iste struke i opisa poslova. Naravno, ako količina Vašeg posla prelazi zakonom dopuštene odredbe o prekovremenom radu, tada na to morate upozoriti poslodavca, a ako on ne reagira na Vaš prekovremeni rad tada o tome možete obavijestiti inspekciju rada. Naime, tada poslodavac ili mora smanjiti obujam posla ili zaposliti dodatnog radnika koji će obavljati iste ili slične poslove, te Vas oteretiti.

U slučaju da Vam neposredni rukovoditelj naredi obavljanje drugih poslova u slučaju više sile, nastupanja drugih izvanrednih okolnosti ili prijeke potrebe organizacije rada, makar ti poslovi nisu niti slični onima za koje ste sklopili ugovor o radu, tada i te poslove morate obavljati.

Međutim, kao što i sama odredba ugovora o radu određuje, takvi drugačiji poslovi mogu biti povremeni, u točno određenim okolnostima, a nikako svakodnevni ili na redovnoj osnovi. U slučaju da Vam se takvi poslovi naređuju svakodnevno, kroz duže razdoblje, a da zaista ne postoji opravdani razlog utemeljen u ugovoru o radu, tada takve poslove možete odbiti obavljati.

Prije bilo kakve reakcije s Vaše strane, svakako bih Vam preporučio da se konzultirate s odvjetnikom ili svojim sindikalnim povjerenikom, a kako bi isti mogli sagledati sve konkretne elemente Vašeg problema.

Izvor: MojPosao.hr

Srijeda 3. Srpanj 2019.