Bez obzira da li radni odnos prestaje otkazom ili sporazumno, poslodavac je uvijek dužan isplatiti radniku naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Pitanje: 

Radila sam 20 godina u jednom trgovačkom centru, radi odlaska iz države prekidam radni odnos koji je bio na neodređeno, slobodnom voljom. Lijepo Vas molim da mi pojasnite razliku između sporazumnog raskida i otkaza. Kada bi netko od mojih kolega davao otkaz spominjao bi se sporazumni raskid ugovora, a ne razumijem o kakvom se tu radi sporazumu, ako sam ja odlučila da više ne želim raditi. Ne znam ima li to kakve posljedice za mene i moje daljnje zapošljavanje.

Odgovor: 

Sporazumni raskid ugovora o radu i otkaz ugovora o radu su dva različita načina prestanka ugovora o radu. Otkaz ugovora o radu je jednostrani akt jedne od ugovornih strana ugovora o radu, tj. otkazati mogu i radnik i poslodavac, bez pregovaranja ili konzultacija s drugom ugovornom stranom. Otkaz ugovora o radu može biti redoviti ili izvanredni. Razlika između te dvije vrste otkaza je u tome što pri redovitom otkazu radnik je dužan raditi za vrijeme otkaznog roka (pri čemu se otkazni rok računa zavisno od trajanja radnog odnosa kod tog poslodavca) dok kod izvanrednog otkaza se otkazni rok ne primjenjuje, tj. prestanak radnog odnosa nastupa momentalno. Također, poslodavac uvijek mora obrazložiti razloge otkaza (izvanrednog i redovitog) dok radnik mora obrazložiti razloge otkaza samo u slučaju kada izvanredno otkazuje ugovor o radu.

Sporazumi raskid ugovora o radu je prestanak radnog odnosa kada se radnik i poslodavac sporazume oko npr. dana prestanka radnog odnosa te ostalih uvjeta prestanka radnog odnosa te o tome sklope pisani sporazum. 

Bez obzira da li radni odnos prestaje otkazom ili sporazumno, poslodavac je uvijek dužan isplatiti radniku naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Međutim, u slučaju sporazumnog raskida radnog odnosa, kao i slučaju svih vrsta otkaza bilo koje ugovorne strane, osim redovitog poslovno uvjetovanog otkaza te osobno uvjetovanog otkaza, radnik ne ostvaruje pravo na isplatu naknade za nezaposlene te poslodavac nije dužan radniku isplatiti otpremninu sukladno odredbama Zakona o radu.

Ponedjeljak 22. Srpanj 2019.