Donosimo odgovore na 5 aktualnih pitanja.

Potaknuti brojnim upitima naših posloprimaca, odlučili smo istražiti što učiniti kada ostanete bez posla. Koje su zakonske obveze koje morate ispuniti? Gdje se točno javiti za naknade? Koja su vaša prava? Mnogo je pitanja iznad glave, a osnovno je koji je prvi korak, gdje prvo krenuti?

Kako ostvariti sva svoja prava provjerili smo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i dobili odgovore na neka od važnih pitanja:

1. Koji su prvi koraci nakon otkaza?

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuje se u evidenciju Zavoda prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Osoba se može prijaviti kada se odluči za aktivno i sustavno traženje posla. Ukoliko osoba dolazi iz radnog odnosa, ističemo da je zahtjev za novčanu naknadu potrebno podnijeti u zakonom propisanom roku.

2. Koja je dokumentacija potrebna za prijavu na burzu i gdje ju dostaviti s obzirom da su mnoge ustanove trenutno zatvorene zbog zdravstvene situacije?

Za prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba putem e-pošte potrebno je priložiti skeniranu fotografiju:
• identifikacijskog dokumenta (važeće osobne iskaznice izdane u RH, drugoj članici EGP-a ili Švicarskoj, putovnice ili boravišne iskaznice za državljanina treće zemlje)
• potvrde o boravištu (ukoliko se osoba prijavljuje izvan mjesta prebivališta navedenog na osobnoj iskaznici).
Navedene dokumente zajedno s ispunjenom prijavnicom potrebno je proslijediti na e-mail adresu ureda prema mjestu Vašeg prebivališta, odnosno boravišta.

3. Ima li opcija on-line prijave?

Zbog preporučenih mjera predostrožnosti vezanih za COVID-19 upućujemo korisnike da se u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prijave putem e-pošte.

4. Koji je najkraći put za ostvarivanje naknade za nezaposlene?Do daljnjeg je iznimno moguće podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu:

• preporučeno poštom uz presliku identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica);
• skenirano putem e-maila uz presliku osobne dokumentacije (osobna iskaznica, putovnica);
• telefonskim putem (za osobe koje nemaju mogućnost podnošenja zahtjeva na gore navedene način

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, potrebno je izvršiti prijavu u evidenciju kako je navedeno ovdje te priložiti:

• ispunjenu prijavnicu u evidenciju nezaposlenih
• ispunjeni obrazac zahtjeva za novčanom naknadom
• dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa (npr. odluka o otkazu ugovora o radu, obavijest o isteku ugovora na određeno…)
• dokaz o prosjeku bruto plaće ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (npr. potvrda poslodavca, platne liste ovjerene od strane poslodavca)
• presliku kartice tekućeg računa banke

Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici Europskog gospodarskog prostora ili Švicarskoj kao i na temelju obavljanja samostalne djelatnosti uz osiguranje za slučaj nezaposlenosti te vrijeme koje je radnik bio privremeno nesposoban za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje.

Zakonom su taksativno navedeni slučajevi prestanka radnog odnosa, odnosno službe, kad nezaposlena osoba ne može ostvariti pravo na novčanu naknadu.

Nezaposlena osoba ne može ostvariti novčanu naknadu, ako je radni odnos odnosno služba prestala:

• zbog toga što je otkazala radni odnos odnosno službu, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,
• pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa odnosno službe,
• sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa,
• zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada,
• redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti ili prestankom službe po sili zakona zbog razloga uvjetovanih ponašanjem službenika,
• zbog izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca.

Pravo na novčanu naknadu ne stječe nezaposlena osoba kojoj bi to pravo pripadalo po prestanku radnog odnosa odnosno službe ako je taj radni odnos trajao kraće od tri mjeseca, a prethodni radni odnos ili služba prestao na neki od gore navedenih načina odnosno prethodna samostalna djelatnost prestala bez opravdanih razloga.

Nezaposlena osoba mora se u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa, prestanka bolovanja, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa prijaviti Zavodu, te podnijeti zahtjev za ostvarivanje naknade. Ako zbog opravdanih razloga propusti rok od 30 dana, može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od osam dana od dana prestanka opravdanog razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka.

5. Gdje se savjetovati za pravna pitanja u slučaju otkaza?

Za prava koja proizlaze iz radnog odnosa nadležno je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Izvor: MojPosao.hr

Četvrtak 7. Svibanj 2020.